Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2015

blondas
0262 be57
Reposted fromfoods foods
blondas
Może moja miłość nie jest z tego świata (…). Gdy sobie uprzytomnię, jak straszny, jak trywialny, cyniczny, groźny jest ten świat, zastanawiam się, czy można, czy warto jeszcze na nim kochać. Chciałoby się powiedzieć, czy wypada jeszcze na nim kochać.
— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

April 14 2015

I don’t think people love me. They love versions of me I have spun for them, versions of me they have construed in their minds. The easy versions of me, the easy parts of me to love.
— (via derwandelndegeist)
Reposted fromLittleJack LittleJack viacytaty cytaty
blondas
0276 a44b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
blondas
9910 69cf
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
blondas
Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty

April 09 2015

blondas
blondas
I znów się nie znamy i mijamy wśród pytań. 
— Bonson/Matek
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty
blondas
Nie ma lekarstwa mocniejszego,
skuteczniejszego, doskonalszego dla naszych ran we wszystkich sprawach ziemskich jak mieć kogoś, kto cierpi z nami w każdym nieszczęściu i cieszy się w powodzeniu.
Przyjaźń czyni pomyślność wspanialszą, przeciwności lżejszymi.
— Aelredo di Rievaulx
Reposted frommonstrum monstrum viacytaty cytaty
blondas
I niby w szczęściu trwam,  Lecz wspominając Cię, Ląduje gdzieś na dnie. 
http://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
blondas
Wiem z doświadczenia, że jak człowiek zaczyna za dużo myśleć o złych rzeczach, to złe rzeczy zaczynają się dziać. Jakbyśmy je przywoływali... więc pamiętaj, myśl zawsze pozytywnie!
— Wieczorne rozmowy
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty
blondas
Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrał ją ze sobą
— Skubas "Nie mam dla Ciebie miłości"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
blondas
5063 a54b 500
Reposted fromuhuhu uhuhu
blondas
1619 fc9d 500
Reposted fromuhuhu uhuhu
blondas
0361 fc34
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
blondas
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
blondas
  Jestem strasznie szczęśliwa, bo mi powiedziałeś, że Ci źle beze mnie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
blondas
Miłość nie wybiera, prawda? A kiedy się już zakochasz, kiedy ulegniesz miłości - tej obsesyjnej, wszechogarniającej - kiedy dwoje zakochanych nie potrafi się ani na sekundę rozstać, czy można z tego zrezygnować?
— Jordan Belfort
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
blondas
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
blondas
6999 ed90
Reposted fromcalifornia-love california-love viaEdgi Edgi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl